پژوهشگاه صارم- معرفی پژوهشگاه
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پژوهشگاه صارم، به عنوان مرکزی پژوهشی و آموزشی در حوزه ناباروری و سلول‌های بنیادی، دارای یک پژوهشکده (شامل ۳ مرکز تحقیقات) مصوب (از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و یک مرکز تحقیقات مصوب (از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و همچنین چندین مرکز تحقیقات غیرمصوب است. این پژوهشگاه، به‌منظور گسترش فعالیت‌های پژوهشی و استفاده هر چه بهتر و بیشتر از نیروهای علمی خلاق و مبتکر داخلی از سال ۱۳۸۸ شروع به کار کرده و ریاست آن را آقای دکتر ابوطالب صارمی (بنیانگذار IVF در ایران)، به عهده دارند.

مراکز تحقیقاتی پژوهشگاه صارم در زمینه آموزش نیز فعال بوده و از سازمان‌های دارای کد آموزش مداوم برای برگزاری برنامه‌های دارای امتیاز بازآموزی محسوب می‌شوند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشگاه صارم:
http://sareminstitute.org/find.php?item=1.24.18.fa
برگشت به اصل مطلب